Fallstudie: Autonom sopmaskin kan revolutionera städningen av gator i städerna

Trombia Free-pilotprogrammet genomfördes på gatorna i Helsingfors, Finlands huvudstad, som en del av innovationsprogrammet Jätkäsaari Mobility Lab förra våren. Resultaten av fallstudien har nu publicerats.

När den autonoma sopbilen Trombia Free testades i en riktig stadsgata visade den att den låga ljudnivån gör att gatorna kan städas under natten med så få hinder som möjligt för medborgarna. Trombia Free lämpade sig väl för städning av stadsgator även med avseende på alla andra uppmätta indikatorer. 

Vi fick utmärkta resultat för pilotprojektet i Jätkäsaari, eftersom testerna av rengöringseffektiviteten visade att om städerna är villiga att revolutionera gatustädningen kan de långa dieseldrivna sopmaskinerna ersättas med bullerfria sopmaskiner utan utsläpp som drivs med endast 15 % av den energi som behövs för de traditionella tunga maskinerna. Det skulle spara energi och kostnader, hjälpa vår planet och underlätta trafiken i stadsområden, eftersom gatorna kan städas på natten, säger Antti Nikkanen, VD för Trombia Technologies.

Pilotprojektet samlade också in viktiga uppgifter om det damm vi andas in, eftersom proverna bestod av 30 % kvartsdamm, som är en känd hälsorisk. 

- Vi måste definitivt börja fundera på hur vi effektivt och utan att öka utsläppen kan hålla våra städer rena och säkra, fortsätter Nikkanen. 

De viktigaste resultaten från pilotprojektet var bland annat följande:

  • Noll inträffade säkerhetsrisker
  • Låga bullernivåer som inte skadade medborgarna
  • Exceptionella rengöringsresultat utan utsläpp
  • Över 30 % av det insamlade dammet var kvartsdamm.
  • 26 ton mindre koldioxidutsläpp per år med varje Trombia Free-sopmaskin.
  • Över 90 % av de som svarade på den genomförda invånarenkäten ansåg att städning under natten skulle vara en mycket bra idé.   

En fullt kraftfull autonom och elektrisk Trombia Free-gattsopare testades under två veckor i Helsingfors Jätkäsaari i april 2021. Piloten genomfördes tillsammans med Forum Virium Helsinki och STARA. 

De fullständiga Trombia Free-systemen kommer ut på marknaden 2022 och tack vare resultaten av den första piloten fortsätter Helsingfors stad och Forum Virium sin utvecklingsplan med Trombia Free med en pilot av ett fullständigt system våren 2022.

Ladda ner den detaljerade fallstudien

Mer information:

VD Antti Nikkanen,

antti.nikkanen@trombia.com

 

Få stöd

Skicka oss din fråga