Det första kommersiella pilotprogrammet för Trombia Free-gattsopare lanseras i Esbo stad Finland

Cykelbanan i Esbo stad rengörs helt autonomt och med 85 % mindre energiförbrukning. Kommersiella piloter kommer att rullas ut i början av 2021 för att starta en era av grönare och mer hållbar stadsstädning.

Trombia Technologies, en finländsk utvecklare av teknik för gatuunderhåll, lanserade världens första autonoma gatusopare med full effekt i september 2020. Från och med mars 2021 går Trombia Free in i ett kommersiellt pilotprogram, där Esbo stad är den första och fler kommer att tillkännages.

- Vi är glada över att kunna starta pilotprogrammet med Esbo stad. När vi tänker på de över 3 miljoner ton koldioxidutsläpp som de dieseldrivna sopmaskinerna med hög effekt i världen producerar årligen, ser vi att smarta städer runt om i världen kan agera för att minska sin energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp avsevärt genom att modernisera sättet att städa gatorna, säger VD Antti Nikkanen från Trombia Technologies.

Den nuvarande fordonstekniken bygger på en sugförmåga som uppfanns på 1950-talet.

Trombia Free-rengöringsutrustning använder mindre än 15% av den energi som krävs för dagens tunga sugteknik för sopning. Med den globalt patenterade Trombia-tekniken kommer städerna att kunna minska energibehovet dramatiskt utan att kompromissa med kvaliteten och effektiviteten.

Mot en koldioxidneutral stadsstädning

Trombia Free-enheterna är utrustade med en autonom, lidarbaserad maskinseende teknik som filtrerar buller från omgivningen i regniga, snöiga eller andra förhållanden. Den avancerade algoritmutvecklingen har genomförts för att absorbera data om objekt från olika källor och generera miljontals illustrationer av objektet på en gång. Detta möjliggör noggrann och säker lokalisering i alla väderförhållanden.

Under pilotperioden i Mankkaa i Esbo kommer autonoma funktioner och maskinseende att testas, liksom olika sätt att integrera den autonoma sopbilen med annan logistik.

- Esbo vill gärna fungera som pilot för denna nya teknik som stöder våra mål. I enlighet med Green deal för arbetsmaskiner främjar vi teknik med låga och nollutsläpp. Trafikens autonomi håller på att utvecklas och Trombia Free, som utnyttjar teknik som utvecklats i Esbo, är en bra öppning på denna front. Eftersom den nya tekniken möjliggör ännu bättre resultat i gatustädningen var det klart att vi vill vara med i pilotprojektet, säger direktör Harri Tanska från Esbo stad.


Resultaten av pilotprogrammet kommer att publiceras för att gynna fortsatt utveckling och även för att samla in data för den innovativa affärsmodellen med betalning per kvadratmeter som gör det möjligt för entreprenörer och operatörer att införa Trombia Free snabbare än vad ny teknik normalt sett gör.

Fler nya Trombia Free Pilotprogram kommer att tillkännages under våren 2021.

- Under våren kommer pilotprogram för internationell trafik och anläggningar inom tung industri att tillkännages. Fullständig rengöring är också en fråga om arbetssäkerhet för tunga industrianläggningar, och med Trombia Free kan detta ske effektivt, autonomt och koldioxidfritt. Att stoppa klimatkrisen är ett gemensamt uppdrag och vi behöver nya kraftfulla innovationer på global nivå för att stoppa den. Trombia Free låser upp potentialen för masselektrifiering och koldioxidneutralisering av hela gatusopningsbranschen, avslutar Nikkanen.
 

Mer information:

 

Antti Nikkanen

VD

Trombia Technologies Oy

antti.nikkanen@trombia.com

+358 40 722 8309

+1 718 690 9287

Få stöd

Skicka oss din fråga