Finska Trombia Technologies presenterar världens första autonoma gatusopare med hög effekt och försöker minska 3 miljoner ton koldioxid per år.

Trombia Technologies, en finländsk utvecklare av gatuunderhållsteknik, lanserar världens första autonoma gatusopare med full kraft. Företagets Trombia Free-rengöringsutrustning använder mindre än 15% av den energi som krävs för den nuvarande tekniken för sopning med tunga sugkärl. Detta frigör potentialen för masselektrifiering och koldioxidneutralisering av en av de tyngsta fordonsteknikerna som för närvarande används i städerna globalt.

 

Detta är första gången inom den globala industrin för tunga maskiner som ett dieseldrivet fordon för tunga maskiner elektrifieras utan att det går ut över kraften och prestandan. Trombia Free är också världens första gatustädningsutrustning som är byggd för att kunna användas helt autonomt i alla väderförhållanden i moderna smarta städer och industriella destinationer.

 

"Vi tänker på de mer än 3 miljoner ton koldioxidutsläpp som de dieseldrivna sopmaskinerna med hög effekt runt om i världen producerar årligen. Den nuvarande fordonstekniken bygger på sugprestanda som uppfanns på 1950-talet. Vi kan helt enkelt inte gå in i 2020-talets gröna och hållbara era med en sådan föråldrad lösning. Med den globalt patenterade Trombia-tekniken kan vi minska effektbehovet dramatiskt, så att förvandla den till en vacker och kraftfull, elektrifierad och autonom enhet har varit en spännande resa fram till i dag."

                                                                

Antti Nikkanen, VD, Trombia Technologies

 

Trombia Technologies har utvecklat den globalt patenterade Trombia®-soptekniken sedan 2013 och gick in på marknaden med sopbilstillbehör 2017. Trombia-soputrustning för sopmaskiner säljs för närvarande i sju länder, bland annat i Nordamerika samt Nord- och Centraleuropa. Den koldioxidfria och autonoma produkten, Trombia Free, förväntas lanseras genom ett pilotprogram 2021 till massleveranser i början av 2022.

 

"Från och med januari 2021 startar vi ett 12 månader långt kommersiellt pilotprogram för olika tillämpningar. Syftet är främst att utveckla ett produkt- och modellprogram för olika tillämpningar. Trombia Free utvecklades under radarn i piloter med den nordiska europeiska parkeringsoperatören Aimo Park och för hårdare förhållanden med pålningsmaskintillverkaren Junttans industrianläggningar. Nu går vi vidare med ökat fokus på sektorn för smarta städer."

 

                                                                 Jaakko Happonen, grundare,

Trombia Technologies

 

Trombia Free-enheterna är utrustade med en autonom, lidarbaserad maskinseende teknik som filtrerar buller från omgivningen i regniga, snöiga eller andra förhållanden. Den avancerade algoritmutvecklingen har genomförts för att absorbera data om objekt från olika källor och generera miljontals illustrationer av objektet på en gång. Detta möjliggör noggrann och säker lokalisering i alla väderförhållanden.

 

Modern affärsmodell

 

Trombia Free lyfter också fram vikten av att snabbt byta ut dieseldrivna sopmaskiner. Trombia Free-enheterna lanseras på marknaden med en affärsmodell med betalning per kvadratmeter som gör det möjligt för entreprenörer och operatörer att införa Trombia Free snabbare än vad ny teknik normalt sett gör. Slutlig produktprissättning finns tillgänglig när förförsäljningen startar under sommaren 2021.

 

"Vi har arbetat för att förstå den totala kostnaden per kvadratmeter för städning av gator och kan redan nu säga att Trombia Free kommer att ge stora besparingar för slutanvändarna och entreprenörerna. Ännu mer, en snabb utrullning bidrar till att rädda vår planet. Även om vi också erbjuder vanliga inköpsalternativ, tror vi att denna modell för intäktsdelning med entreprenörer kommer att vara ett snabbt sätt att leverera renare gator och renare luft i städerna på ett mer hållbart sätt."

 

Antti Nikkanen, VD

Trombia Technologies

Mer information:

 

Ladda ner det fullständiga mediepaketet med journalistiska videofiler, pressbilder och bakgrundsinformation:

https://drive.google.com/drive/folders/1rUw5W03moDebHDDRU0DPFGZovJfrDRmB?usp=sharing

Titta på hela den tekniska showen som avslöjar allt på nätet: https://www.youtube.com/watch?v=y36WULOA-hY

Intervjuklipp om Trombia Free:s miljöpåverkan: https://drive.google.com/file/d/1xUE8Xp7BR_UKvuHSVEsfjyARHRtEmDuS/view?usp=sharing

 

Antti Nikkanen

VD

Trombia Technologies / Snowek Oy

antti.nikkanen@trombia.com

+358 40 722 8309

+1 718 690 9287

 

 

 

Trombia Technologies är en finsk tillverkare av utrustning för vägunderhåll som är känd för sin innovativa teknik för damm- och snöröjning. Moderbolaget Snowek Oy grundades i Kuopio i Finland 2011 och har sedan dess vuxit till en global aktör inom avancerade redskap för snöplogar och sopmaskiner för hjullastare och traktorer. 

Företagets främsta innovation, den globalt patenterade Trombia-sopningstekniken, är utformad för att erbjuda sopoperatörer världen över ett mer hållbart, kostnadseffektivt, enklare att underhålla och snabbare alternativ för att bekämpa både mekaniskt skräp och fint damm på asfalterade områden.

Trombia Gratis autonoma sopmaskiner, som lanserades den 29 september.th, 2020, beskriver företagets vision att växa från ett snabbväxande små och medelstora företag och en innovatör till världens ledande leverantör av teknik för städning av städer i den moderna, grönare och mer hållbara stadsrengöringen.

 

Få stöd

Skicka oss din fråga