ZAMIATARKA TROMBIA

Dla firm związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami

Rozwiąż problem pylenia

Wysokowydajny osprzęt zamiatający do ładowarki kołowej

W centrach recyklingu i zakładach zajmujących się gospodarką odpadami gromadzą się znaczne ilości pyłu, który jest niebezpieczny dla zdrowia. Najdrobniejsze cząsteczki pyłu o rozmiarach PM2,5 i PM10 rozprzestrzeniają się w powietrzu i dostają się do dróg oddechowych pracowników i gości zakładu, a także do otaczającego środowiska. 

 

Nie ma innej alternatywy niż usuwanie i przemieszczanie pyłu do punktów utylizacji, a Trombia jest idealnym rozwiązaniem w tym zakresie. Trombia usuwa trwale do 96% pyłu PM, zamyka go w pojemniku na pył i szybko i prawidłowo opróżnia do wybranego punktu utylizacji.

 

 

Trombia jest niezwykle szybka. Dzięki szerokości odpylania wynoszącej 2,2 metra można oczyścić ponad 10 000 m2 powierzchni w ciągu godziny. Oznacza to, że nie trzeba już czekać na firmę świadczącą usługi sprzątania raz w tygodniu ani poświęcać całego dnia na zamiatanie zakładu co jakiś czas. Dzięki Trombii można częściej dbać o czystość zakładu.

W centrach recyklingu często znajdują się cięższe odpady, takie jak drewno i tworzywa sztuczne. Firma Trombia została zaprojektowana tak, aby mogła zająć się zarówno ciężkimi, jak i drobnymi odpadami.

Zamiatarka Trombia posiada certyfikat potwierdzający spełnienie najwyższych wymagań testu kontroli pyłów EUnited PM2.5/PM10. 

 

Dzięki systemowi Trombia nie trzeba inwestować sześciocyfrowych sum w kompaktową zamiatarkę lub wózek zamiatający, które przez resztę czasu nie są używane. Trombia jest montowana na ładowarce kołowej, która jest łatwo dostępna w Twoim centrum recyklingu.

Rozwiąż problem pylenia

Bezpieczeństwo

W zakładzie recyklingu trzeba zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami związanymi z zamiataniem: pyłem, odpadami stalowymi i plastikowymi, popiołami, piaskiem i cięższym gruzem. Zamiatanie musi obejmować wszystkie te elementy, aby środowisko pracy było bezpieczne. Jeśli trzeba czekać na cotygodniowe lub comiesięczne usługi sprzątania, pył i odpady z recyklingu gromadzą się, powodując zagrożenie dla zdrowia i ryzyko wypadków.

Szybko działająca, podłączana do ładowarki kołowej przystawka zamiatająca sprawi, że proces usuwania odpadów stanie się prosty i wydajny.