Połączenie powietrza, mechaniki i bezwodnej technologii.

TROMBIA.

Niezależnie od tego, czy chodzi o najdrobniejszy pył zawieszony PM, czy o ciężki gruz, Trombia to zamiatarka, która wykona każde zadanie. Dowiedz się więcej.

CECHY

ZAMIATARKA TROMBIA

NÓŻ POWIETRZNY

Nóż powietrzny Trombia o szerokości 2,2 m zapewnia ogromną wydajność usuwania drobnego pyłu i gruzu. Strumień powietrza ma prędkość ponad 150 km/h na powierzchni drogi i usuwa drobny pył krzemionkowy i uliczny z podłoża do obiegu powietrza.

CYKLON TROMBIA

Podczas czyszczenia w technologii Trombia Cyklon Trombia o dużej mocy oczyszcza powietrze wewnątrz obiegu powietrza. Oczyszczone powietrze jest następnie wydmuchiwane z powrotem na powierzchnię za pomocą noża powietrznego. Zobacz działanie cyklonu Trombia wewnątrz zamiatarki Trombia na poniższym filmie >>.

WYDAJNA SZCZOTKA

Poziomo i pionowo pływająca kostrukcja wydajnej szczotki Trombia ma szerokość 2,2 metra i zbiera piasek, gruz i odpady. W szczotce Trombia stosowane są pierścienie szczotkujące o średnicy 915 mm (36"), które są wymieniane po 80 - 200 godzinach pracy szczotki.

BEZWODNA

Zamiatanie i odpylanie Trombia zapewnia największą wydajność na powierzchniach bezwodnych. Podstawową metodą zwalczania kurzu w zamiatarce Trombia jest unikalna technologia separatora cyklonowego, która umożliwia zamiatanie powierzchni bez użycia wody, ale posiada certyfikat PM 2,5, który spełnia najwyższe standardy w zakresie globalnego zamiatania ulic.

Technologia Trombia - Szczegóły

PRZEMYŚL PROCES ZAMIATANIA

Szybkość i wydajność

Jeśli masz do wykonania rutynowe zadania związane z zamiataniem, Trombia sprawi, że te dni miną szybko i sprawnie. Dzięki szerokości usuwania pyłu wynoszącej 2,2 metra i szybkości działania systemu noża powietrznego Trombia, w ciągu godziny można oczyścić do 20 000 m2 powierzchni.

Wykonuj pracę - z minimalnym czasem przestoju

Trombia jest zamiatarką przeznaczoną do różnych zadań, od najcięższego gruzu po najdrobniejsze cząstki pyłu. Duża pojemność zbiornika 1,8 m3 sprawia, że Trombia jest porównywalna z innymi kompaktowymi zamiatarkami.

Wreszcie, co również jest ważne, opatentowana konstrukcja Trombii nie zawiera zmywalnych filtrów, przenośników taśmowych ani dysz ssących, które można łatwo uszkodzić, co prowadzi do wydłużenia czasu przestoju!

Łatwość prowadzenia