Zamiatarka Trombia dla gmin

Oczyszczaj ulice mądrzej niż kiedykolwiek

Korzyści z zastosowania

Sprzątanie Twojego rejonu miejskiego ponad 20 000 m2 / h

Technologia zamiatania Trombia nadal zapewnia usuwanie drobnego pyłu z prędkością do 8 km/h, co zapewnia wiodącą na rynku szybkość i wydajność sprzątania. Szerokość zbierania drobnego pyłu wynosząca 2,2 metra i całkowita szerokość zamiatania wynosząca ponad 2,5 metra pozwalają na efektywne sprzątanie ulic. 

Odtwórz wideo

OBNIŻENIE KOSZTÓW FLOTY SPRZĄTAJĄCEJ

W przypadku umów na konserwację ulic lub projektów konserwacyjnych, gdzie wymagana jest wydajność zasysania pyłu PM10, miasta i wykonawcy przyzwyczaili się do korzystania z flot kilku ciężkich maszyn.

  • Po pierwsze, samochody polewające wodą ulice w celu ograniczenia pylenia.
  • Po drugie, mechaniczne urządzenia zamiatające są używane do usuwania żwiru, piasku i cięższych zanieczyszczeń.
  • Na koniec pracę kończy zamiatarka ssąca, która usuwa pył.

Trombia zastępuje wszystkie te ciężkie maszyny w Twojej flocie, znacznie zwiększa szybkość działania i zapewnia znacznie lepszy zwrot z inwestycji.

ZMNIEJSZ EMISJĘ DWUTLENKU WĘGLA TWOJEJ FLOTY

Ograniczenie do minimum ilości ciężkiego sprzętu używanego do oczyszczania ulic zmniejsza emisję CO2 związaną z utrzymaniem ulic.

Używając sprzętu, który w tym samym czasie sprząta od 5 do 10 razy większą powierzchnię przy podobnym poziomie godzinowego zużycia paliwa, jeszcze bardziej zmniejszasz emisję CO2.

DOKŁADNE USUWANIE PYŁU ULICZNEGO I KRZEMIONKOWEGO

Zwykłe zamiatarki mechaniczne oraz zamiatarki ssące zużywają nadmierną ilość wody na powierzchni drogi. Pył jest wtedy jeszcze mocniej związany na ulicy i do jego optymalnego usunięcia potrzebna jest zbyt duża moc ssania.

Zamiatarka Trombia robi to jeszcze skuteczniej, ponieważ pracuje na całkowicie suchych powierzchniach ulic. Kurz jest od razu usuwany z większą dokładnością.

SZYBCIEJ ZAKOŃCZ WIOSENNE PORZĄDKI

Gminy, które wykorzystują zamiatarkę Trombia do wiosennych porządków, mogą znacznie wcześniej rozpocząć i zakończyć wiosenne sprzątanie.

Ponieważ w Trombii nie używa się wody na ulicach, zamiatanie będzie odbywać się wcześniej rano i wcześniej na wiosnę, ponieważ nie ma ryzyka zamarznięcia powierzchni ziemi.

WYKORZYSTAJ NIEUŻYWANE ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki kołowe i ciągniki są w aktywnym użyciu przez całą zimę. W Trombii będą one przydatne do całorocznego oczyszczania ulic. 

Kontrola pyłu ulicznego PM2,5 i PM10

Certyfikacja EUnited PM2.5

Jeśli jesteś odpowiedzialny za utrzymanie ulic i terenów miejskich, na pewno słyszałeś o PM10 i PM2,5. PM10 i PM2,5 oznaczają wielkość cząstek szkodliwego pyłu respirabilnego. 

Drobne cząstki stałe w powietrzu miejskim są najbardziej krytycznym problemem współczesnych krajów. Na przykład w Europie łączna liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobami wywołanymi przez PM2,5 jest liczona w setkach tysięcy.

Skłoniło to światowych producentów zamiatarek do opracowania bardziej wydajnych metod zamiatania, które byłyby w stanie kontrolować stężenie PM2,5 podczas zamiatania. 

Na dowód wysokiej skuteczności zwalczania pyłu najbardziej wykwalifikowane zamiatarki uliczne otrzymały certyfikat EUnited PM2.5 Test. Trombia spełnia najwyższe wymagania testu PM Test, czyli ocenę 4-gwiazdkową.

Oprócz certyfikacji testu PM, w Trombii równie duży nacisk kładziemy na poziom PM2,5 po zamiataniu. W 2017 r. podczas osobnego testu usuwania pyłu PM2,5 przeprowadzonego przez Metropolia University of Applied Sciences 2017 zamiatarka Trombia zarejestrowała powtarzalny wskaźnik usuwania pyłu PM2,5/PM10 na poziomie 94,7 - 95,8%. 

Zamiatarka Trombia trwale usuwa najdrobniejsze cząsteczki PM2,5 z podłoża - zamiast używać nadmiernej ilości wody do ponownego wiązania pyłu na powierzchni ulicy.