Případová studie: Autonomní zametací stroj může způsobit revoluci v úklidu městských ulic

Pilotní program Trombia Free byl realizován v ulicích města Helsinky, hlavního města Finska, v rámci inovačního programu Jätkäsaari Mobility Lab na jaře loňského roku. Výsledky případové studie jsou nyní zveřejněny.

Autonomní zametací stroj Trombia Free při testování v reálných městských ulicích ukázal, že díky nízké hlučnosti lze ulice čistit i v noci, a to s co nejmenšími překážkami pro občany. Trombia Free se dobře hodil pro čištění městských ulic i ve všech ostatních měřených ukazatelích. 

V pilotním projektu v Jätkäsaari jsme dosáhli vynikajících výsledků, protože testy účinnosti čištění ukázaly, že pokud jsou města ochotna provést revoluci v čištění ulic, lze dlouhé flotily zametacích strojů na naftu nahradit zametacími stroji s nízkou hlučností a nulovými emisemi, které pracují pouze s 15 % energie potřebné pro tradiční těžkou techniku. Ušetřilo by to energii a náklady, pomohlo by to naší planetě a ulehčilo by to dopravě v městských oblastech, protože ulice by se mohly čistit i v noci, říká Antti Nikkanen, generální ředitel společnosti Trombia Technologies.

Pilot také shromáždil důležité údaje o prachu, který vdechujeme, protože odebrané vzorky obsahovaly 30 % křemenného prachu, který je známým zdravotním rizikem. 

- Rozhodně musíme začít přemýšlet o tom, jak efektivně a bez zvyšování emisí udržet naše města čistá a bezpečná, pokračuje Nikkanen. 

Mezi hlavní zjištění pilotního projektu patří:

  • Nulová bezpečnostní rizika
  • Nízká hladina hluku nezpůsobila občanům žádnou újmu
  • Výjimečné výsledky čištění s nulovými emisemi
  • Více než 30 % odebraného prachu tvořil křemenný prach.
  • S každým zametacím strojem Trombia Free o 26 tun emisí CO2 ročně méně.
  • Více než 90 % respondentů provedeného průzkumu mezi obyvateli si myslí, že úklid v nočních hodinách by byl velmi dobrý nápad.   

Plně výkonný autonomní a elektrický zametací vůz Trombia Free byl v dubnu 2021 pilotován během dvou týdnů v oblasti Jätkäsaari v Helsinkách. Pilotní projekt byl realizován společně s Forum Virium Helsinki a STARA. 

Plné systémy Trombia Free budou uvedeny na trh v roce 2022 a díky výsledkům počátečního pilotního projektu také město Helsinky a Forum Virium pokračují ve svém plánu rozvoje systému Trombia Free s pilotním provozem plného systému na jaře 2022.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Další informace:

Generální ředitel Antti Nikkanen,

antti.nikkanen@trombia.com

 

Získejte podporu

Pošlete nám svůj dotaz